Handelsbetingelser

Velkommen til Vejle Algerens' Handelsbetingelser

Aftaler indgås med Vejle Algerens og er gældende fra 1. januar 2024.

Adresse: Skyttehusgade 36
E-mail: kontakt@vejle-algerens.dk
Telefon: 42 94 22 32.
CVR-nummer: 43894781.

Disse handelsbetingelser gælder både for private og erhvervskunder.

Når vi refererer til “vi,” “os,” “Vejle Algerens” eller lignende udtryk, henviser det til Vejle Algerens. Udtryk som “kunde,” “du,” “I” og lignende refererer til dig som kunden.

Vi sætter en ære i at levere professionelle og skræddersyede løsninger, og disse handelsbetingelser er udformet for at sikre klarhed og gennemsigtighed i vores samarbejde med dig. Tøv ikke med at kontakte os, hvis der skulle være spørgsmål vedrørende vores handelsbetingelser. Vi er her for at sikre din tilfredshed og levere den bedste service.

Tilbud, ordrebekræftelse og accept

Vejle Algerens fremsender et tilbud via e-mail til kunden. Tilbuddet indeholder detaljer om købets omfang, priser og vilkår.

Vejle Algerens udarbejder priser og tilbud baseret på oplysninger fra kunden, fysiske besigtigelser, måleværktøjer på internettet og oplysninger fra offentlige registre. Ændringer og afvigelser i de fysiske forhold i forhold til indhentede oplysninger giver Vejle Algerens ret til at fravige tilbudsprisen eller ordrebekræftelsen, og firmaet forbeholder sig ret til at annullere aftalen.

Den pris, der fremgår af ordrebekræftelsen, er ikke altid endelig og kan betragtes som et estimat. Ved ankomst foretager vi en opmåling og informerer om det faktiske areal. Ønsker kunden en mere præcis pris til at begynde med, opfordres de til at måle arealet og sende oplysningerne til os for en mere nøjagtig pris.

Aftalen anses som bindende, når tilbuddet accepteres. Dette gælder også ved mundtlig aftale og accept.

Ydelser og Priser ved Vejle Algerens

Vejle Algerens er dedikeret til gennemsigtighed, og vi ønsker at informere vores kunder tydeligt om vores priser. Alle vores ydelser og tilhørende priser er tilgængelige på vores hjemmeside. Priserne er angivet i danske kroner. Vi forpligter os til at levere behandlinger af høj kvalitet, herunder rensning og algebehandling. Vær opmærksom på, at priserne på vores produkter kan ændres med tiden.

Dato og tidspunkt

Vejle Algerens stræber efter at sikre bekvemmelighed for vores kunder. Ved accept af tilbud kan vi ofte aftale en specifik dato. Dog skal det bemærkes, at algebehandlinger er afhængige af gode vejrforhold. I disse tilfælde vil vi kontakte kunden senest 2 dage før, for at bekræfte dato og ankomst. Vi forpligter os til punktlighed og effektivitet i vores service.

Vær opmærksom på, at mange af vores arbejdsopgaver er vejr bestemte, hvilket gør det udfordrende at garantere specifikke datoer. Vi bestræber os på at udføre arbejdet hurtigt efter accept af tilbud, og vi er åbne for at diskutere og imødekomme specifikke ønsker fra kunderne. Dog, på grund af planlægning af opgaver og kørselskoordinering, kan vi ikke altid opfylde ønskede datoer.

Vi vil altid kontakte dig telefonisk på dagen inden vores besøg for at bekræfte og sikre, at du er forberedt. Hvis du foretrækker ikke at blive ringet op, bedes du lade os vide det på forhånd.

Afbestilling eller Rykning af aftale

Ved aflysning eller ændring af aftaler ønsker vi at informere vores kunder om den indvirkning, det har på vores planlægning og økonomi. Kunden bedes kontakte os ved aflysning via mail på kontakt@vejle-algerens.dk eller telefonisk på 42 94 22 32. Afbestilling kan ikke foretages via messenger, sms eller andre kanaler udover førstnævnte.

Vi påtager os en økonomisk byrde, når der sker sene aflysninger eller ændringer, da vi sætter tid af til vores opgaver. For at dække disse omkostninger lægger vi et gebyr på aflysninger, og det pålægges i henhold til følgende:

– Aflysning efter accept af tilbud: 395 kr
– Aflysning 2 – 5 dage inden udførelse: 695 kr
– Aflysning 1 – 2 dage inden udførelse: 1.500 kr
– Aflysning på dagen for udførelse: 2000 kr

Ved ønske om ændring af aftaletidspunkt lægges også et gebyr på, og det varierer afhængigt af tidspunktet for rykningen:

– Flyt aftale senest 7 dage inden udførelsen: Gratis
– Flyt aftale mellem 2 – 7 dage: 295 kr
– Flyt aftale mellem 1 – 2 dage: 795 kr
– Flyt aftale på dagen for udførelse: 1295 kr

Vi opfordrer altid til at kontakte os via mail eller telefonisk ved ændringer eller aflysninger.

Vi sætter pris på din forståelse og samarbejde.

Betaling

Vi ønsker at gøre betalingsprocessen så enkel som mulig for vores kunder. Nedenfor finder du relevante oplysninger vedrørende betaling:

– *Faktura og Betalingsfrist:*
Vi sender fakturaen via mail, og betalingsfristen er 8 dage fra fakturadatoen. Vær opmærksom på at overholde denne frist.

– *Betalingsmetode:*
Betaling foretages ved bankoverførsel. Vores bankoplysninger vil fremgå af fakturaen.

– *Forsinket Betaling:*
Vi forbeholder os retten til at pålægge et gebyr ved forsinket betaling. Ved gentagelsesvis manglende betaling forbeholder vi os retten til at overdrage sagen til inkasso.

– *Kontakt ved Betalingsproblemer:*
Hvis der opstår udfordringer med betalingen, opfordrer vi dig til at kontakte os snarest muligt. Vi er åbne for at drøfte individuelle betalingsaftaler for at lette byrden for vores kunder.

*Serviceaftale:*

Ved årlige serviceaftaler forbeholder vi os retten til at foretage ændringer i prisen. Kunden vil blive informeret senest 1 måned før en prisændring træder i kraft.
Kunden er ikke bundet og kan til enhver tid opsige aftalen uden at blive pålagt nogen form for gebyr. Vi prioriterer vores kunders tilfredshed og stræber efter at levere den bedst mulige service.

Ansvar og Forsikring

Vi ønsker at klargøre vores ansvar og forsikringspolitik for at sikre åbenhed og gennemsigtighed i vores samarbejde:

Vejle Algerens tager ikke ansvar for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab og skader af nogen art. Vores erstatningsansvar er begrænset til prisen som kunden betaler på sin faktuta.

Kunden er ansvarlig for at i første omgang kontakte eget forsikringsselskab i tilfælde af skade. Hvis kunden afvises af sin egen forsikring, har vedkommende mulighed for at benytte vores forsikring.

Ønsker kunden derefter at gøre brug af vores forsikring, skal vedkommende henvende sig til kontakt@vejle-algerens.dk. Kunden skal fremsende en anmeldelse, erstatningskrav, afslag fra deres egen forsikring og vedhæfte dokumentation for skaden.

Fortrydelsesret

Ved fortrydelsesret har kunden ret til at annullere aftalen inden for 14 dage. Vejle Algerens skal kontaktes på mail ( kontakt@vejle-algerens.dk ).Det er vigtigt at bemærke, at gældende gebyrer forbliver i kraft i løbet af disse 14 dage. Kunden vil stadig blive opkrævet for en færdigudført opgave eller andre omkostninger, der måtte være blevet pådraget i løbet af disse 14 dage.

Vi opfordrer til, at kunden nøje overvejer beslutningen om at annullere inden for fortrydelsesperioden og er klar over de gældende betingelser.

Reklamation og Klager

Vi ønsker at sikre, at vores kunder er tilfredse med vores service, og vi tager eventuelle reklamationer alvorligt. Hvis du oplever problemer eller har klager, opfordrer vi dig til at kontakte os direkte, enten via mail på kontakt@vejle-algerens.dk eller telefonisk på 42 94 22 32.

For at kunne håndtere din reklamation bedst muligt, vil vi gerne have så mange oplysninger som muligt. Vær venlig at inkludere en detaljeret beskrivelse af problemet, relevant dokumentation og dine kontaktoplysninger.

Beskyttelse af Dine Oplysninger: Læs Vores Privatlivspolitik

Vi prioriterer beskyttelsen af dine personlige oplysninger. For at få mere indsigt i, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter dine oplysninger, henvises du venligst til vores privatlivspolitik. Du kan læse mere om dette på vores hjemmeside ved at besøge følgende link: [Indsæt link her].

Vi sikrer, at dine oplysninger håndteres i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning for at sikre dit privatliv og fortrolighed.

Har du yderligere spørgsmål eller bekymringer vedrørende behandlingen af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Tak,
Vejle Algerens

Fliserens

Opmålinger af arealer udgør ved en fliserens grundlaget for den endelige pris. For at sikre nøjagtighed henvender vi os først til dig og indhenter dit bud på antallet af kvadratmeter. Vi anvender også ofte satellitfotos for at estimere det omtrentlige areal.

Ved ankomst på dagen for udførelse af arbejdet foretager vi altid en præcis opmåling af dit areal. Det er afgørende, at du er tilgængelig på telefonen, da vi ønsker at kontakte dig, hvis antallet af kvadratmeter afviger fra vores oprindelige estimat. Vi kontakter dig, hvis arealet afviger med mere end +10 %. Efterfølgende kræver vi din accept for at fortsætte arbejdet til den nye pris. Hvis arealet er mindre end først antaget, vil vi ikke kontakte dig. Hvis du vælger at aflyse efter den nye angivne pris, forbeholder vi os retten som beskrevet i afsnittet “Afbestilling”.

Den faktura, vi sender til dig, vil altid blive udregnet ud fra kontrolmålingen. Du vil hverken blive opkrævet mere eller mindre end dette beløb.

Det er af stor betydning, at vores kunder forbereder visse forhold, da det ikke kun sikrer en mere effektiv proces, men også bidrager til et optimalt resultat. Inden vores ankomst bedes du venligst sikre følgende:

1. Der skal være adgang til en udendørsvandhane. Alternativt er det muligt at trække vand inde fra huset.

2. Kontroller vandtrykket på vandhanen. Det må ikke være dårligt og skal være minimum 15 liter pr. minut. Undgå at have vaskemaskine, opvaskemaskine og andre ting i gang der bruger vand.

3. Fliseområdet skal være frit for krukker, møbler og lignende. Disse genstande skal flyttes mindst 10 meter væk fra arbejdsområdet, hvis det er muligt.

4. Der skal være mulighed for, at vi kan parkere inden for 50 meter fra det yderste flisestykke og vandforsyningen.

5. Eventuelt højt ukrudt og græs skal være revet op før vores ankomst.

6. Buske og blomster, der dækker fliseområdet, skal være beskåret, så vi har ubesværet adgang.

Garantien træder kun i kraft, hvis dine fliser er blevet renset, algebehandlet og imprægneret af Vejle Algerens. Ydermere er den betinget af en aktiv serviceaftale hos os.

Garantiordningen inkluderer en årlig skumbehandling typisk i starten af foråret, designet til at dræbe eventuelle alger, der har samlet sig på fliserne i løbet af efteråret og vinteren. Den dækker også forebyggelse og fjernelse af flisepest samt sort lav i garantiperioden.

Hvis der opstår flisepest eller sort lav i løbet af garantiperioden, er du tryg. Vi garanterer, at vi vil komme og behandle området igen uden ekstra omkostninger.

Vi prioriterer miljøet og bruger kun miljøvenlige metoder og produkter i vores arbejde. Vælg os for rengøring, der beskytter både dine ejendele og naturen omkring os.

ERSTATNINGSANSVAR / INDSIGELSER

Vejle Algerens er ikke erstatningsansvarlig overfor følgende.

Ved eventuelle indsigelser til fliserensning, imprægnering eller fugesand/stenmel bedes kunden kontakte os direkte. Vi forventer, at indsigelserne gives i god tid, og specifikt ved imprægnering og fugesand senest 48 timer efter rensningen. Kontakt os venligst via mail på kontakt@vejle-algerens.dk eller telefonisk på 42 94 22 32 for at rapportere indsigelserne, så vi kan håndtere dem effektivt og sikre din tilfredshed.

Vejle Algerens påtager sig ikke ansvar for eventuelle fliseudskridninger, da en professionel fliserens ikke burde forårsage dette. Det er altså vigtigt at bemærke, at hvis der tidligere har været mos, ukrudt eller rødder mellem fliserne, kan eventuelle mellemrum eller rykning af fliserne blive mere tydelige efter fliserensen. Dette skyldes fjernelsen af disse elementer.

Ved fliserens anvender vi professionelt udstyr, som ikke påvirker eller ødelægger sunde fliser. Vejle Algerens påtager sig dog ikke erstatningsansvar for porøse fliser, der ikke kunne tåle rensning. Desuden fraskriver vi os ansvar for eventuelle revner, frostsprængninger eller anden skade på fliser, belægningssten eller andre overflader efter rensningen.
Vær opmærksom på, at disse skader oftest først opdages efter rensningen, da de måske ikke var synlige før behandlingen. Vejle Algerens er ikke ansvarlige for skader, der bliver tydelige efter rensningen, og vi opfordrer kunder til at kontakte os med eventuelle spørgsmål eller bekymringer vedrørende flisernes tilstand.

Selvom Vejle Algerens gør vores bedste for at undgå at sende skidt og snavs ned i kloarken ved vores arbejde, kan det ikke helt undgås.
Det er dog kundens ansvar at sikre, at kloakken ikke er stoppet ved ankomst. Derudover er det kundens ansvar at informere os om vandansamlinger. Altså steder hvor vandet vil samle sig og ikke komme væk. Vejle Algerens påtager sig ikke ansvaret for eventuelle stop eller de udgifter, der måtte opstå i forbindelse hermed.

Ved el langs og på huset fraskriver Vejle Algerens sig ethvert ansvar for eventuelle skader på elektriske installationer. Det er kundens ansvar at flytte eller beskytte elektriske enheder som videokameraer, bilopladere osv. Vær opmærksom på, at vandsprøjtning kan forekomme under rensningen, og det anbefales at træffe nødvendige forholdsregler for at undgå skader på elektrisk udstyr.

Ved rengøring skylles facader, vinduer osv. altid af under og efter rensningen, og vi bestræber os altid på at rydde op efter os selv. Efter at vi er kørt og facaderne er tørre, kan det være nødvendigt at skylle efter igen. Vi anbefaler desuden, at man får vinduerne renset efter vores behandling for at opnå det optimale rengøringsresultat.

Det er dit ansvar at sikre, at området, der skal renses, er ryddet for krukker, møbler, biler osv.

Hvis du ønsker, at vi skal udføre denne opgave, skal det informeres på forhånd, og der påregnes en merpris på 800 kr inkl. moms pr. påbegyndt time.
Vær opmærksom på, at arbejdet skal være udførligt af en enkelt person, da tunge genstande som borde og krukker kræver ekstra assistance, hvilket også skal kommunikeres på forhånd.

Ved områder som f.eks. carporte eller overdækkede udearealer kan fliserne have en anden nuance eller være i finere stand på grund af mindre udsættelse for regn. Efter en rens kan dette forskel i farve og overfladestruktur blive mere synligt. Vejle Algerens påtager sig ikke ansvar for sådanne variationer.
Det skal også bemærkes, at ny fliser indeholder kalk, som normalt skylles væk af regnen. Ved områder, der ikke regelmæssigt modtager regn, kan kalk stige op til overfladen. Dette kan i nogle tilfælde ske efter ens fliserens. Vejle Algerens påtager sig ikke ansvar for dette fænomen.

Vi anbefaler at få fyldt fugerne op efter en fliserens, hvor valget mellem fugesand eller stenmel afhænger af flisernes mellemrum. Vi kan også udføre denne opgave og feje det ud for dig. Fugesand egner sig godt til fliser med mindre mellemrum, mens stenmel passer godt til fliser med 5 mm eller mere i mellemrum, dog kun på grå og mørke fliser.

Normalt udfører vi udlægningen af sand/stenmel og imprægnering i dagene efter rensningen, da arealet skal være tørt ved begge metoder.

Imprægneringen udføres med en sprøjte, og den hærder typisk inden for nogle timer. Det er dog vigtigt at undlade at gå for meget på fliserne indtil dagen efter for at sikre et optimalt resultat.

Vejle Algerens benytter betydelige mængder vand under vores rensningsproces, og vi bruger kundens vand, hvor kunden er ansvarlig for de tilknyttede omkostninger. Ved nogle lejligheder kan vi også have behov for elektricitet. Det er nødvendigt at få besked på forhånd, hvis der ikke vil være adgang til elektricitet, så vi kan tilpasse vores arbejdsproces.

Når vi bruger kundens vandhane indendørs, f.eks. i bruseren, vasken eller vaskerummet, kan nogle af disse vandhaner være udstyret med en pakning. En ældre pakning kan føre til utætheder efter brug i forbindelse med fliserensningen. Selvom det måske ikke er synligt med det samme, kan en drypning udvikle sig over tid. Kunden opfordres til at placere en spand under hanen efter vores brug for at undgå eventuelle skader, f.eks. på gulvet. Det er kundens eget ansvar at overvåge hanen for eventuelle dryp efterfølgende, og Vejle Algerens påtager sig ikke ansvar for skader, der måtte opstå som følge heraf.

Ved fliserens, afvaskning af vinduer og facader er der risiko for indtrængen af vand. Dette kan ske gennem døre, vinduer eller andre åbninger. Det er kundens ansvar at træffe foranstaltninger for at forhindre vandindtrængen eller informere os på forhånd om eventuelle særlige forhold. Vejle Algerens påtager sig ikke ansvar eller erstatningsansvar for eventuelle vandskader, der måtte opstå som følge af rensningen.

Ved fliserens langs pool hos Vejle Algerens bestræber vi os altid på at minimere indtrængen af snavs og skidt i poolen. Det er dog kundens eget ansvar at sikre en effektiv afdækning, der gør vores arbejde lettere. Kunden skal også sørge for at fjerne eventuelt skidt, der er faldet til bunds i poolen efter afrensningen.
Vejle Algerens kan ikke holdes ansvarlige for fyldte filtre, eller nødvendig udskiftning i forbindelse med afrensning omkring poolområdet.

Algebehandling

For at igangsætte algebehandlingsprocessen er det nødvendigt at foretage opmålinger af de specifikke områder, der skal behandles. Dette kan enten ske gennem en dialog med dig eller ved fysiske opmålinger. Når vi har fastlagt udførelsen af algebehandlingen, dokumenterer vi aftalen. Du vil modtage en besked et par dage før den planlagte dato, og på selve dagen vil vi kontakte dig telefonisk. Du behøver dog ikke være til stede, når behandlingen finder sted.

Som kunde skal du sørge for følgende ved Algebehandling af tag, fliser, facader og træterrasser

1) Rydning af arealet: Fjern krukker, møbler, biler osv. Ryk dem mindst 5 meter væk fra området, hvis muligt. Ved Algebehandling af tag skal krukker langs facaden også rykkes 5 meter væk.

2) Adgang til vandhane: Sikrer adgang til en vandhane. Hvis du ikke har en, skal du aftale med naboen, om vi kan bruge deres.

3) Uhindret adgang til taget: Der skal være uhindret adgang til taget, og afstanden fra parkering til taget må maksimalt være 50 meter. Vigtige informationer før arbejdet skal deles med os på forhånd.

4) Fjernelse af risikoområder: Flyt alt, du ikke ønsker i risiko for sprøjt, mindst 5 meter væk. Det er dit ansvar at dække fiskedam, krukker og andet til med plastik før vores ankomst.

5) Afløb og afkobling: Regnvandsbeholder eller afløb til fiskedam fra tagrenden skal være afkoblet og forblive så i minimum 5 dage med regnvejr.

Husk, det er vigtigt at overholde disse punkter for at sikre en smidig udførelse af algebehandlingen.

ERSTATNINGSANSVAR / INDSIGELSER

Kunden er ansvarlig for at sikre, at afløb, dræn og tagrender ikke er tilstoppede før algebehandlingen. Efter behandlingen kan mos og andre beplantninger fra taget falde i tagrenden. Vejle Algerens påtager sig ikke ansvar for eventuelle tilstoppede afløb eller tagrender. Vi fraskriver os også ethvert ansvar for eventuelle omkostninger ved tømning af tagrender.

Vejrforholdene spiller en afgørende rolle under Algebehandling af taget, og det er vigtigt at udføre behandlingen under optimale forhold. Her er nogle vigtige faktorer:

– Algebehandlingen bør ikke udføres under kraftig vind, da det kan gøre det vanskeligt at ramme de ønskede områder på taget.
– Temperaturen skal være mindst 5 grader ved udførelsen for optimal effekt.
– Det er afgørende, at det ikke regner ved udførelsen og i den umiddelbare periode efter.

Vi vil kontakte kunden, hvis det bliver nødvendigt at ændre en aftale på grund af vejrmæssige forhold, for at sikre den bedst mulige udførelse af Algebehandlingen.

Vejrforholdene spiller en central rolle under Algebehandling af facader, fliser og træterrasser. For at sikre optimal udførelse af behandlingen skal følgende forudsætninger være opfyldt:

– Temperaturen skal være minimum 5 grader.
– Det må ikke regne ved udførelsen og heller ikke umiddelbart efter.

Vi vil kontakte kunden, hvis det bliver nødvendigt at udsætte behandlingen på grund af vejrmæssige forhold, for at sikre den bedst mulige udførelse af Algebehandlingen.

Det er vigtigt for kunden at være opmærksom på, at Algebehandling ikke altid fjerner visse elementer:

*Algebehandling af tag:*
Ved behandling af taget kan vi ikke garantere fjernelse af olie, fugleekskrementer, rust, maling eller anden misfarvning.

*Algebehandling af fliser, facader og træ:*
Behandlingen fjerner ikke flisepest og adresserer heller ikke rust, olie, maling eller andre misfarvninger.

Ved en Algebehandling bruger vi ikke så meget vand som ved en fliserens, hvilket mindsker risikoen for vandskader i huset eller kælderen. Dog kan algemidlet støve, og i sjældne tilfælde kan det forårsage skader. Kunden skal selv dække udsatte genstande som el, planter, bil ladere osv. for at forebygge eventuelle skader. Vi påtager os ikke ansvar for vand/algemiddel, der trænger ind gennem dørsprækker, vinduer eller lignende.

Utætte vandhaner kan i nogle tilfælde opstå efter brug af en vandhane med en defekt pakning. Efter behandlingen er det kundens ansvar at holde øje med vandhanen. En utæt vandhane vil muligvis begynde at dryppe efter noget tid. Kunden opfordres derfor til at placere en spand under vandhanen for at forhindre eventuel dryp, hvis der opstår en utæthed.
Vejle Algerens påtager sig ikke erstatningsansvar i tilfælde af en utæt vandhane, der måtte forvolde skade. Det er kundens eget ansvar at monitorere og håndtere eventuelle konsekvenser af en utæt vandhane efter Algebehandlingen.

Vi anvender kundens vandhane, og kunden hæfter selv for omkostningerne til vandet; det er ikke inkluderet i vores service. Derudover er det vigtigt at sikre adgang til parkering inden for en afstand på maksimalt 50 meter fra det specifikke område, der skal renses, da vores slanger maksimalt rækker til det.. Samtidig skal der være en maksimal afstand på 50 meter fra vandforsyningen til det sted, hvor vores køretøj kan holde.

Modtag et uforpligtende tilbud

Udfyld formularen – vi vender tilbage med et, 100% uforpligtende tilbud indenfor 24 timer.